Ενναλλακτική Παρέμβαση στην Αθήνα – Αττική

Σπάρτακος 64, Απρίλης 2002


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ – ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Στις 02/03/2002 έγινε στην Αθήνα η ιδρυτική συνδιάσκεψη της Εναλλακτικής Κινηματικής Παρέμβασης Πολιτών στην Αθήνα και την Αττική. Έλαβαν μέρος σε αυτήν περισσότερα από 30 άτομα και αναπτύχθηκε ένας πλούσιος προβληματισμός γύρω από την αναγκαιότητα, τις αρχές και τον τρόπο οργάνωσης της Πρωτοβουλίας.

Συζητήθηκε και ψηφίστηκε ένα πλαίσιο θέσεων (αποσπάσματα του δημοσιεύουμε στη συνέχεια) που παραμένει ανοιχτό για περαιτέρω συμβολές στο μέλλον.

Αποφασίστηκε να γίνουν επαφές με μια σειρά συλλογικότητες (Γένοβα 2001, Διεθνής Δράση, ΔΡΑΣΕ, Δίκτυο για την υπεράσπιση πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, , ριζοσπαστικές δημοτικές κινήσεις κλπ.) για τη μεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση της Πρωτοβουλίας. Συμφωνήθηκε να διερευνηθεί, ανάλογα με τις υπάρχουσες δυνάμεις, η δυνατότητα καθόδου της πρωτοβουλίας στις Νομαρχιακές εκλογές στην Αττική και, ενδεχομένως, στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο της Αθήνας. Τέλος εγκρίθηκε ένα Καταστατικό με βασικό του στοιχείο την επιζήτηση της μέγιστης δυνατής εναλλαγής εκείνων που αναλαμβάνουν κάποια αντιπροσωπευτικά καθήκοντα.

Στη συνέχεια δημοσιεύουμε αποσπάσματα από το πλαίσιο θέσεων που ψηφίστηκε:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα προβλήματα της Αθήνας και της Αττικής, όπως και οι συνθήκες ζωής των κατοίκων της, συνδέονται με τις επιλογές όσων είχαν την ευθύνη της άσκησης κεντρικής και τοπικής εξουσίας τις τελευταίες δεκαετίες.

Η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 από την Αθήνα, δημιουργεί και συσσωρεύει καθημερινά, καινούργια περιβαλλοντικά και πολεοδομικά προβλήματα τα οποία προκαλούν σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις για τις οποίες δεν άνοιξε ποτέ ένας ουσιαστικός πολιτικός διάλογος.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η παρέμβαση μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία συνήθως αποτελεί είτε διαχειριστή κυβερνητικών επιλογών είτε φερέφωνο της εκάστοτε αντιπολίτευσης, πρέπει να παίξει ένα διαφορετικό πολιτικό ρόλο, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την χειραφέτηση από τις κάθε είδους εξαρτήσεις και την αγωνιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, στη βάση της συμμετοχικής και άμεσης Δημοκρατίας.

Η όξυνση των σημερινών αντιθέσεων στο κοινωνικό επίπεδο και η γενικότερη κρίση στο χώρο της πόλης, επιβάλλουν μια άμεση και διαρκή παρέμβαση των πολιτών.

Το ζητούμενο για μας δεν είναι η συνδιαχείριση του ισχύοντος ασφυκτικού θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και η συμμετοχή σε πλειοψηφίες και κέντρα που στηρίζουν τις κυρίαρχες επιλογές, αλλά η υπέρβασή του στην πράξη.

Το ζητούμενο για μας είναι η παρέμβαση στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας, που να προωθεί την αυτενέργεια των πολιτών, την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος, τον σεβασμό της διαφορετικότητας, την κοινωνική αλληλεγγύη και την ισότιμη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών. Την τελευταία διετία, στους αγώνες για την μη τροποποίηση του άρθρου 24 του Συντάγματος, για την Ολυμπιάδα, για τα ζητήματα της Αθήνας και της Αττικής, βρέθηκαν μαζί ενεργοί πολίτες από ένα ευρύτατο φάσμα απόψεων.

Τα μέτωπα που ανοίχθηκαν βρίσκονται όλα σε εξέλιξη και τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά. Έτσι, οι λόγοι που μας φέρνουν όλους κοντά, συνεχίζουν να ισχύουν.

Θεωρούμε λοιπόν αναγκαία, την δημιουργία ενός σχήματος που θα αποτυπώνει, θα ενισχύει και θα επεκτείνει αυτήν ακριβώς την συνάντηση των ενεργών πολιτών που ζήσαμε μέχρι τώρα στα κινήματα.

Επιδιώκουμε την διαμόρφωση μιας νέας αυτόνομης συλλογικότητας για την πόλη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι μια απλή εκλογική σύμπραξη πολιτικών οργανώσεων και ανένταχτων πολιτών.

Στόχος της “Παρέμβασης” είναι η στήριξή της στην αυτόνομη δράση όσων την συναποτελούν και ενεργοποιούνται με βάση τις αρχές της, και όχι σε συμφωνίες κορυφής πολιτικών οργανώσεων ή κομμάτων που ενδεχομένως την στηρίζουν.

Η νέα συλλογικότητα που συγκροτούμε, πρέπει να αποτελεί ένα χώρο συνάντησης και κοινής δράσης ανθρώπων που συμμετέχουν σε κινήσεις πολιτών, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς φορείς, πολιτικές οργανώσεις, είτε ανένταχτων, είτε ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι η όποια κομματική ένταξή τους δεν μπορεί να είναι εμπόδιο για την από κοινού ενεργοποίηση πάνω στα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Αθήνας και της Αττικής.

Εν όψει των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών του 2002 αλλά και ανεξάρτητα από αυτές, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια εναλλακτική παρέμβαση των ενεργών πολιτών που έχουν δραστηριοποιηθεί μέχρι τώρα στα κινήματα για την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογία, για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, για την ειρήνη και τη διεθνή αλληλεγγύη. Σ’ αυτή την προσπάθεια που πρέπει να έχει σαφώς κινηματικό χαρακτήρα, επιδιώκουμε να συσπειρωθούν όσο το δυνατό περισσότεροι πολίτες, ανεξάρτητα από πολιτικές ή ιδεολογικές διαφορές και να υποστηριχθεί από πολιτικές δυνάμεις στη βάση των προβλημάτων της Αθήνας, της Αττικής και της Αυτοδιοίκησης, για τα οποία πρέπει να υπάρξουν κοινές προγραμματικές θέσεις, μετά από ειλικρινή διάλογο, χωρίς αποκλεισμούς.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ. ΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ

Η Εναλλακτική – Κινηματική Παρέμβαση Πολιτών” συγκροτήθηκε για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της πόλης και των ανθρώπων της. Οι πολίτες αυτής της πόλης ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες και κοινωνικά στρώματα και έχουν δημιουργήσει συλλογικότητες για να υπερασπιστούν τα ιδιαίτερα συμφέροντα τους ή να ασχοληθούν με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους: συνδικάτα και επαγγελματικά σωματεία οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι, φοιτητικούς συλλόγους και άλλες συλλογικότητες οι νέοι, φεμινιστικούς συλλόγους οι γυναίκες, πολιτιστικά σωματεία, περιβαλλοντικούς και εξωραϊστικούς συλλόγους σε τοπικό επίπεδο κ.α.

Εμάς όμως μας ενδιαφέρει αυτό που φαίνεται να είναι κοινό για όλες αυτές τις ομάδες, αυτό που πρέπει να τους συνδέει ως πολίτες μιας πόλης πέρα από τις ιδιαιτερότητες τους.

Πρέπει λοιπόν να τους συνδέει, να τους αφορά και να τους θίγει, η λειτουργία της πόλης με τα δίκτυα εισροών εκροών (συγκοινωνίες, επικοινωνίες, ύδρευση, αποχέτευση, εμπορικά δίκτυα, απορρίμματα, ενέργεια),το πολεοδομικό και οικιστικό περιβάλλον, η αισθητική του χώρου, το φυσικό περιβάλλον (νέφος, θάλασσα, αστικό και περιαστικό πράσινο), οι φυσικές καταστροφές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, καύσωνες, παγετοί κ.α), η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, η παιδεία, ο αθλητισμός, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, (ψυχαγωγία, πολιτισμός, μοναξιά), η ασφάλεια, η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, η δημοκρατία, η συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων, ο έλεγχος της εξουσίας, η αυτοπραγμάτωση των πολιτών.

Περισσότερα από αυτά τα προβλήματα φαίνεται να είναι κοινά για την πόλη, ωστόσο υπάρχουν διαβαθμίσεις κατά περιοχές, και το κυριότερο, όπως είναι αναμενόμενο σε μια ταξική κοινωνία, δεν θίγουν στον ίδιο βαθμό τα διάφορα κοινωνικά στρώματα.

Μερικοί, και όταν ακόμα θίγονται, έχουν την δυνατότητα να ξεφεύγουν ή να τα αντιμετωπίζουν ταξικά ή εξατομικευμένα και με δικές τους δαπάνες. Ωστόσο και εδώ υπάρχουν ορισμένες στιγμές κατά τις οποίες δεν υπάρχει απόδραση ( π.χ. φυσικές καταστροφές, κυκλοφοριακή ασφυξία, νέφος, καύσωνες). Κανείς δεν είναι εντελώς άτρωτος.

Εμείς με βάση τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ισότητας, επιδιώκουμε να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού, των εργαζομένων, των ανέργων, των κοινωνικά αποκλεισμένων, των μεταναστών. Ωστόσο η καλή λειτουργία της πόλης και των κοινωνικών υποδομών, η αναβάθμιση του περιβάλλοντος που προτείνουμε, θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα και είναι προς το συμφέρον όλων των στρωμάτων του πληθυσμού. Αρκεί να μην υπερισχύσει το ιδιωτικό και εγωιστικό συμφέρον λίγων και ο καταναλωτισμός περισσοτέρων.

Είναι τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού που πληρώνουν τον καταναλωτισμό των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων και της εμπορευματοποίησης των δημόσιων αγαθών που προωθεί η κυρίαρχη ιδεολογία. Όταν τους δίνεται η ευκαιρία όμως μετέχουν κι’ αυτοί ως ένα βαθμό στον καταναλωτισμό, στην κατασπατάληση και καταπάτηση δημοσίων αγαθών (π.χ. αυθαίρετα) βλάπτοντας έτσι τον εαυτό τους ή αποδέχονται παθητικά την εμπορευματοποίηση.

Γι’ αυτό απαιτείται η ενεργοποίηση των συνειδητών πολιτών, για να αντικρουστεί η φαλκίδευση των δικαιωμάτων τους και η κυρίαρχη καταναλωτική ιδεολογία.

Απαιτούνται μηχανισμοί και θεσμοί κοινωνικού ελέγχου, συμμετοχής των πολιτών, άμεσης δημοκρατίας, πραγματικής τοπικής αυτοδιοίκησης στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.

Δεν ξεχνάμε ότι τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι προβλήματα κοινωνικά και πολιτικά. Δεν πιστεύουμε ότι οι αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν να δημιουργήσουν κάποιους θύλακες έξω από τις κυρίαρχες επιλογές. Θεωρούμε όμως ότι κάθε επιμέρους νίκη μπορεί να συμβάλλει στη συνολική αναδιάταξη των συσχετισμών.

Δυστυχώς σήμερα βλέπουμε την επικράτηση της αδράνειας και της παθητικοποίησης, βλέπουμε να περιθωριοποιείται ο λόγος των πολιτών, βλέπουμε τις δημοτικές και νομαρχιακές κινήσεις να αποτελματώνονται μέσα στα γρανάζια των δημοτικών και νομαρχιακών μηχανισμών.

Παραταύτα η επανεργοποίηση πολιτικών και συνδικαλιστικών κινημάτων στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ο νέος κοινωνικός ριζοσπαστισμός του Σηάτλ, της Νίκαιας, της Γένοβας και του Πόρτο Αλέγρε δείχνουν ότι η ενεργή παρέμβαση και συμμετοχή μπορεί να ξεπεράσει τους καθιερωμένους φραγμούς, μπορεί να θέσει τα προβλήματα και να φέρει το αίτημα για την επίλυση τους στο καθημερινό προσκήνιο.

Ήδη στην Αττική μια σειρά πολύμορφων πρωτοβουλιών, παρεμβάσεων, συσπειρώσεων πολιτών για την αποτροπή της αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγματος, την αντίθεση στην Ολυμπιάδα, τους ελεύθερους χώρους, την παραλία, το άλσος Βεΐκου (Ομορφοκλησσιάς), τους ορεινούς όγκους καθώς και δημοτικές κινήσεις στο Χαλάνδρι, το Βύρωνα, τη Νίκαια, το Μαρούσι και αλλού έχουν πετύχει να καταγράψουν και να αναδείξουν ένα νέο πολιτικό λόγο, ακολουθώντας την κινηματική κατεύθυνση. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε αποφασισμένοι να βαδίσουμε και εμείς συναντώντας στο δρόμο μας κάθε πολίτη που αντιστέκεται στο σημερινό τέλμα.

[Από τις θέσεις της ιδρυτικής της Ενναλλακτική Κινηματικής Παρέμβασης Πολιτών]


Σπάρτακος 64, Απρίλης 2002

Αρχείο Σπάρτακου


https://tpt4.org/?p=2953

There is one comment

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s