ΤΠΤ

Ιδρυτική Διακήρυξη

Ιδρυτική Διακήρυξη

 Γιατί συγκροτούμε την Τεταρτοδιεθνιστική Προγραμματική Τάση Η ΟΚΔΕ-Σπάρτακος οδηγείται σε ιδεολογική αποσύνθεση και οργανωτική μετάλλαξη. Η κρίση της οργάνωσης ήταν…