Σπάρτακος

Benjamin: Επαναστατικός μεσσιανισμός, «πρόοδος» και μαρξισμός

Benjamin: Επαναστατικός μεσσιανισμός, «πρόοδος» και μαρξισμός

Σπάρτακος 78, Φλεβάρης 2005 Επαναστατικός μεσσιανισμός, «πρόοδος» και μαρξισμός Ο M. Loewy για τη φιλοσοφία της ιστορίας του W. Benjamin                                                                                              …

Σπάρτακος 77

Σπάρτακος 77

Σπάρτακος 77, Νοέμβρης 2004 Περιεχόμενα Editorial: ελληνο-μακεδονικές μωροφιλοδοξίες Ο δρόμος του Νοέμβρη επαναστατικός και επίκαιρος, προκήρυξη 1 Ελληνική οικονομία και…