Να παράγουμε λιγότερο, να μοιραζόμαστε περισσότερο, να αποφασίζουμε μαζί!

Οικοσοσιαλιστική Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Δικαιοσύνη

26-28/6/2020

Τελική διακήρυξη

Να παράγουμε λιγότερο, να μοιραζόμαστε περισσότερο, να αποφασίζουμε μαζί!

Η πανδημία του Covid-19 αποκάλυψε πόσο ευάλωτη είναι η παγκόσμια νεοφιλελεύθερη οικονομία. Θα αναγκαστούμε έτσι από αυτήν να υποστούμε ένα νέο κύμα λιτότητας και ανεργίας, καθώς οι κυβερνήσεις, που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των επιχειρήσεων αυξάνουν τους φόρους και μειώνουν τις κρατικές δαπάνες, όπως το έκαναν και μετά το χρηματοπιστωτικό κράχ του 2008. Αυτά γίνονται στο πλαίσιο της επαπειλούμενης κατάρρευσης των παγκόσμιων οικοσυστημάτων, που έχουν προκαλέσει μια αδυσώπητη υπερπαραγωγή, ένα αρπακτικό agrobusiness και μια ηθελημένη εκμετάλλευση φτηνών και ρυπαρών υδρογονανθράκων για να κερδίζουν οι επιχειρήσεις. Πρέπει να αμφισβητήσουμε αυτόν τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, που θεμελιώνεται στην ανάπτυξη και στην κατανάλωση.

Τα μέτρα κατά της κλιματικής κρίσης πρέπει να πάρουν υπόψη τους το γεγονός ότι οι γυναίκες, οι μη λευκοί και γενικότερα η εργατική τάξη πλήττονται δυσανάλογα από τις συνδυασμένες κρίσεις της πανδημίας, της οικονομίας και της καταστροφής των οικοσυστημάτων.

Εάν δεν κινητοποιηθούμε τώρα, στα επόμενα δέκα χρόνια, η κλιματική άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει ανεπίστρεπτη, πράγμα που θα επιφέρει μια γρήγορη επιδείνωση της υγείας και του επιπέδου ζωής στους περισσότερους κατοίκους του πλανήτη. Για αυτό και χρειαζόμαστε ένα μαζικό κίνημα σε παγκόσμια κλίμακα, για να εξαναγκάσουμε τις κυβερνήσεις να αποφευχθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη πέρα από το +1,5 °C ώς το 2030. Απέναντι στα ιδιαίτερα οικονομικά συμφέροντα που προσπαθούν να εμποδίσουν την πραγματοποίηση αυτού του στόχου, πρέπει να οικοδομήσουμε ένα λαϊκό κίνημα αρκετά ισχυρό για να αλλάξει το σύστημα.

Ένα τέτοιο διεθνές κίνημα συνεπάγεται συγκεκριμένους στόχους. Οι άμεσες διεκδικήσεις μας περιλαμβάνουν ιδιαίτερα:

1. Το δημοκρατικό έλεγχο και τη δημόσια ιδιοποίηση όλων των καταστρεπτικών βιομηχανιών (όπως η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων), καθώς και την άμεση μετατροπή τους σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εργαζόμενοι των κλάδων αυτών πρέπει να μπορούν να ασκήσουν τις ικανότητές τους και τη δημιουργικότητά τους για την παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων χρήσιμων και βιώσιμων Οι βιομηχανίες όπλων πρέπει να αποδιαρθρωθούν και να μετατραπούν σε καθαρά πολιτικές και ειρηνικές παραγωγές. Τέλος, ένα πρόγραμμα μετατροπής πρέπει να εγγυηθεί την πλήρη απασχόληση με μείωση του χρόνου εργασίας και ίσο διαμοιρασμό της.

2. Το άμεσο σταμάτημα όλων των κρατικών επιδοτήσεων στις βιομηχανίες της αεροπορίας και της αυτοκίνησης και την εισαγωγή τιμωρητικών φόρων στις εκπομπές άνθρακα και σε όσους ρυπαίνουν. Αγωνιζόμαστε για μια κοινωνικοποίηση των αεροπορικών εταιρειών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, τη δραστική τους αποδιάρθρωση, τη μετατροπή τους και, τέλος, την ένταξή τους σε ένα σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών που να είναι προσβάσιμο και βιώσιμο. Επιπλέον, είναι επείγον να δημιουργηθούν δωρεάν αστικά συστήματα συγκοινωνιών.

3. Ένα επείγον πρόγραμμα διεθνούς συντονισμού σε επίπεδα χωρών, πόλεων και χωριών, για μια παγκόσμια μετάβαση προς μια οικονομία που να είναι ουδέτερη σε άνθρακα και ισορροπημένη σε οικολογικό επίπεδο. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να το επεξεργαστούν, μέσα από αυτο-οργάνωση και μαζική κινητοποίηση, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι γυναίκες και οι ιθαγενείς λαοί. Πρέπει ιδιαίτερα να περιλαμβάνει την μετατροπή της αγροτοβιομηχανίας και της εντατικής κτηνοτροφίας σε ένα οικολογικό και βιώσιμο σύστημα διατροφικής παραγωγής.

4. Ένας οικοσοσιαλιστικός μετασχηματισμός πρέπει να περιλαμβάνει την κοινωνικοποίηση της εργασίας της φροντίδας προς τους ανθρώπους και την ίση κατανομή της μέσα στην κοινωνία. Πρέπει να δημιουργηθούν οικολογικά βιώσιμες θέσεις εργασίας στους χώρους της υγείας και της δωρεάν και καθολικής φροντίδας, της στέγασης, της εκπαίδευσης και των κοινωνικά χρήσιμων υπηρεσιών.

5. Την άμεση διαγραφή όλων των χρεών, ιδιαίτερα των χωρών του παγκόσμιου Νότου και της περιφέρειας. Οι διεθνείς τράπεζες και το χρηματοπιστωτικό εμπόριο πρέπει να φορολογηθούν για να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα οικολογικής μετατροπής στον παγκόσμιο Νότο, σε αποκατάσταση της δουλείας, της αποικιοκρατίας και της οικολογικής καταστροφής που προκάλεσε ο δυτικός εκβιομηχανισμός. Η οικονομικο-χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση πρέπει να αντικατασταθεί από κοινωνικές οικονομικές και περιβαλλοντικές σχέσεις μεταξύ Βορρά και Νότου. Από την άποψη αυτήν, ο οικοσοσιαλισμός μας είναι αλληλέγγυος των λαϊκών κινημάτων του παγκόσμιου Νότου που παλεύουν ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό και που διεκδικούν λαϊκή και δημοκρατική επικυριαρχία.

6. Την κοινωνικοποίηση του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού κλάδου και την αντικατάστασή του από μια δημόσια τραπεζική υπηρεσία, δημοκρατικά διαχειριζόμενη για επενδύσεις σε επείγοντα προγράμματα βιώσιμων και κοινωνικά δίκαιων οικολογικών σχεδίων.

Τα λόγια και οι καλές προθέσεις δεν αρκούν. Ο καπιταλισμός κυριολεκτικά τώρα σκοτώνει τον πλανήτη. Μια αλλαγή συστήματος σε ηπειρωτικό και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αναγκαία. Χρειαζόμαστε μια ριζοσπαστική, αντικαπιταλιστική, οικολογική, φεμινιστική, διεθνιστική και αντιρατσιστική εναλλακτική που να θέτει τους ανθρώπους και τον πλανήτη πάνω από τα ιδιωτικά κέρδη. Ο οικοσοσιαλισμός προσφέρει μια εναλλακτική στο καπιταλιστικό σύστημα και ένα μέλλον για τα οποία αξίζει να παλέψουμε.

Κοινή και κρίσιμη δράση: τα επόμενα βήματα

Η μαζική κινητοποίηση των πληθυσμών είναι αναγκαία για να σταματήσουμε την κλιματική κρίση. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι απαραίτητο να οικοδομηθεί ένα διεθνές κίνημα ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος από τον καπιταλισμό.

Πιστεύουμε ότι το διεθνές κίνημα για την κλιματική δικαιοσύνη θα έπρεπε να συμφωνήσει σε κοινές μαζικές καμπάνιες στο άμεσο μέλλον, με στόχο να μειωθούν μαζικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Για αυτό το σκοπό, εμείς θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε ένα διάλογο ανάμεσα στο κίνημα για την κλιματική δικαιοσύνη, στα συνδικάτα και στα προοδευτικά κοινωνικά κινήματα. Πράγματι η προστασία του κλίματος, η προστασία της υγείας των ανθρώπων και τα συμφέροντα των εργαζομένων για αξιοπρεπείς και σημαντικές θέσεις εργασίας πρέπει να μπορούν να βρουν κοινή έκφραση.

Υποστηρίζουμε, επομένως, την κινητοποίηση για τις μαζικές διαδηλώσεις στη Γλασκόβη και αλλού, σε σχέση με την COP26 το Νοέμβρη του 2021. Επίσης υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες για μια παγκόσμια μέρα δράσης και κινητοποίησης για την κλιματική αλλαγή το Φθινόπωρο του 2020.

Διατυπώνουμε την ανάγκη το κίνημα για την κλιματική δικαιοσύνη, οι προοδευτικές οργανώσεις και τα συνδικάτα να συζητήσουν για να ξεκινήσουν πλατιές διεθνείς καμπάνιες:

1. για μαζική μείωση της εντατικής κτηνοτροφίας και της βιομηχανίας μετασχηματισμού του κρέατος, υποστηρίζοντας, αντίστροφα, την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και της βιώσιμης διατροφικής βιομηχανίας.

2. για κοινωνικοποίηση των μεταφορών, ιδιαίτερα όλων των αεροπορικών εταιρειών και της αεροναυπηγικής βιομηχανίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας, και για τη μεταστροφή τους προς μια παραγωγή δημοσίων συστημάτων φτηνών/δωρεάν συγκοινωνιών και κοινωνικά χρήσιμων προϊόντων, που να είναι βιώσιμα σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Τέλος, συμφωνούμε να ξαναβρεθούμε με φυσικό τρόπο το 2021, για να συνεχίσουμε τη δουλειά αυτής της οικοσοσιαλιστικής συνδιάσκεψης για την κλιματική δικαιοσύνη και για να αναπτύξουμε το πρόγραμμα δράσης μας και την οικοσοσιαλιστική μας εναλλακτική.

 • Να σταματήσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας στο +1,5°c !
 • Να βάλουμε τους ανθρώπους και τον πλανήτη πάνω από τα κέρδη !
 • Να παλέψουμε για μια οικοσοσιαλιστική εναλλακτική !

Οικοσοσιαλιστική Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Δικαιοσύνη

26-28 Ιουνίου 2020

www.eco-soc.net


Επιμέρους πορίσματα εργαστηρίων


Εργαστήριο 1:

Βιομηχανική μετατροπή

Το εργαστήριο έθεσε διάφορα θεμελιώδη ζητήματα σε σχέση με μια στρατηγική βιομηχανικής μεταστροφής:

1. Το χάσμα: Πώς μπορούμε να κλείσουμε το χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες για γρήγορη και μαζική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην πλατιά συνείδηση μεταξύ των διάφορων τομέων της εργατικής τάξης με την πλατιά έννοια του όρου.

2. Η στρατηγική: Στρατηγική κοινωνικής ιδιοποίησης: Ποιοί είναι τα υποκείμενα; Είναι οι εργαζόμενοι που είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι, είναι ο πληθυσμός ευρύτερα, είναι η “κοινωνία των πολιτών” και σε ποιά γεωγραφική κλίμακα; Αυτό είναι σύνθετο ζήτημα, επειδή οι περισσότερες αλυσίδες αξίας, όπως και τα συστήματα παραγωγής και ανακαίνισης, οργανώνονται σε διεθνική κλίμακα.

3. Προκλήσεις για την βιομηχανική μετατροπή: Ποιά είναι η ποσότητα ενέργειας που χρειαζόμαστε; Ώς τώρα, οι σημερινές ενεργειακές ανάγκες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι, η κατανάλωση ενέργειας και άρα και η παραγωγή υλικών προϊόντων πρέπει να μειωθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε απλώς να μετατρέψουμε βιομηχανίες, πρέπει και να καταργήσουμε μερικές, ιδιαίτερα τη βιομηχανία όπλων και την αγροτοβιομηχανία που βασίζεται στο κρέας. Σε ποιά γεωγραφική κλίμακα πρέπει να γίνει μεταστροφή; Οι περισσότερες βιομηχανίες, για παράδειγμα η αυτοκινητοβιομηχανία και οι αεροναυπηγικές βιομηχανίες, έχουν σύνθετες διεθνικές αλυσίδες αξίας. Το οποίο σημαίνει ότι στρατηγικές απλώς εθνικής μετατροπής δεν μπορούν να δουλέψουν.

4. Καμπάνιες για την κοινωνική ιδιοποίηση και τη βιομηχανική μετατροπή: Χρειάζεται να ξεκινήσουμε διεθνείς καμπάνιες για τη μετατροπή, κύρια των βιομηχανιών ορυκτής ενέργειας, της βιομηχανίας κρέατος, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής και των αεροπορικών εταιρειών. Ωστόσο, χρειάζεται και να ξεκινήσει μια κρίσιμη συζήτηση μεταξύ των οικοσοσιαλιστικών οργανώσεων και κινημάτων για την ίδια τη διαδικασία των αποφάσεων.


Εργαστήριο 2:

Γεωργία

1. Μποϋκοτάζ των εταιρειών που παράγουν σε παράνομη γη στις χώρες του παγκόσμιου νότου!

2. Διεθνή καμπάνια με οικοσοσιαλιστική προοπτική, για την υπεράσπιση των ιθαγενών λαών και των οικοσυστημάτων τους. Να ξεκινήσει με μαζική στήριξη του Κοινωνικού Φόρουμ του Αμαζονίου (Amazon Social Forum).

3. Η καμπάνια αυτή πρέπει να συνδυαστεί με τη συνεχή καταγγελία των κοινωνικο-περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας του agrobusiness, της εμπορευματοποίησης της φύσης και των κανόνων του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου (WTO) που συμβάλλουν στις ανισότητες μεταξύ Βορρά και Νότου.


Εργαστήριο 3:

Δημόσια υγεία, κοινωνικές ανάγκες και επιστημονική συμμετοχή

1. Οι πανδημίες όπως του Covid-19 αποτελούν τμήμα της οικολογικής κρίσης που δημιουργεί ο καπιταλισμός. Οι πανδημίες αγνοούν τα σύνορα, αλλά δεν αγνοούν τις τάξεις και τις φυλές. Στην Ευρώπη και στις Αμερικές, είναι οι πιο εξαθλιωμένοι πληθυσμοί, οι μαύροι και οι εθνικές μειονότητες, που επλήγησαν δυσανάλογα.

Για το σύστημα περίθαλψης

2. Να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση και να αποσυρθεί η αγορά από τον τομέα της υγείας.

3. Για ένα δημόσιο σύστημα υγείας και περίθαλψης, που να χρηματοδοτείται επαρκώς από προοδευτική φορολογία, δωρεάν για όλους από τη γέννηση ώς το θάνατο και χωρίς διακρίσεις.

4. Για δημόσια φαρμακευτική έρευνα και βιομηχανία, που να προσφέρει φτηνά γενόσημα φάρμακα και απολύτως δωρεάν καμπάνιες εμβολιασμών.

Παγκόσμια πρόληψη για τον κορονοϊό

5. Προληπτική ιατρική για τις διανοητικές, τις φυσικές και τις χρόνιες ασθένειες.

6. Εξύψωση των προτύπων διατροφής για να εξασφαλιστεί υγιής δίαιτα, με μαζική μείωση της εντατικής βιομηχανικής κτηνοτροφίας και την ανάπτυξη βιώσιμης διατροφικής βιομηχανίας.

7. Εάν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας δεν ικανοποιούνται στους εργασιακούς χώρους, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν το νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απόσυρσης και της απεργίας.

Κοινωνικές ανάγκες

8. Δημόσιες υπηρεσίες που εγγυώνται τις βασικές ανάγκες σε νερό, διατροφή και ενέργεια, για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η υγειονομική κρίση. Επιπλέον, οι παροχείς αυτών των υπηρεσιών, που κατά πολύ ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να είναι ελαστικοί με τους χρήστες που βρίσκονται σε εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση κατά την πανδημία.

9. Επικέντρωση των προσπαθειών στις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις για τα εκατομμύρια των (άτυπων) θέσεων εργασίας.

Επιστήμη και εκπαίδευση

10. Βελτιωμένη εκπαίδευση στις επιστήμες για να διευκολύνεται η δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Παιδεία δημόσια, προσβάσιμη από όλους και βασισμένη στα αντικειμενικά στοιχεία, όπου περιλαμβάνεται και μια κοινωνική και ηθική εκπαίδευση για τους επιστήμονες εργαζόμενους.

11. Δημόσια χρηματοδότηση της ακαδημαϊκής έρευνας, για να εκδιωχθούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα από τα πανεπιστήμια και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

12. Δημοκρατική Επιτροπή Κλιματικής Κρίσης για το σχεδιασμό της μετάβασης, στην οποία να συμμετέχουν ειδικοί, εργαζόμενοι και ακτιβιστές, που να μπορεί να συμβουλέψει τις κυβερνήσεις.


Εργαστήριο 4:

Μεταφορές

Σημαντικό τμήμα των ορυκτών καυσίμων χρησιμοποιείται, με τη μορφή πετρελαίου, βενζίνης και κηροζίνης, για τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών. Με δεδομένη την πολύ κακή οικολογικά επίδοση της ατομικοποιημένης μηχανικής μετακίνησης, είναι προφανές ότι χρειάζεται επειγόντως να αναπτυχθούν νέες έννοιες για την κινητικότητα. Απαιτούμε:

1. Άμεσο πρόγραμμα δημοκρατικά οργανωμένης ιδιοποίησης και μετατροπής της αυτοκινητοβιομηχανίας σε δημόσιες επιχειρήσεις που να στοχεύουν να παρέχουν δημόσιες και βιώσιμες μετακινήσεις για τον καθένα(-μία). Σε αυτή τη διαδικασία, οι εργαζόμενοι στην βιομηχανία και στα δημόσια συστήματα συγκοινωνιών πρέπει να παίξουν κεντρικό ρόλο. Άμεση ανάπτυξη και πρόσβαση σε περιφερειακές δημόσιες συγκοινωνίες και δραστική μείωση του κόστους για τις μετακινήσεις με τρένο σε μεγάλες αποστάσεις.

2. Ανάπτυξη ειδικών ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων, και καθορισμό περιοχών χωρίς αυτοκίνητα στα κέντρα των μεγάλων πόλεων.

3. Ενσωμάτωση στο χρόνο εργασίας του χρόνου μετακίνησης από το σπίτι στην εργασία, για να στηριχτεί η μείωση του πηγαινέλα δουλειά-σπίτι.

4. Απαγόρευση των πτήσεων σε μικρές αποστάσεις.

5. Δραστική μείωση των αεροπορικών συγκοινωνιών μέσα από βαριά φορολόγηση και με τη δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος σιδηροδρομικών μετακινήσεων τη νύχτα.

6. Μεταστροφή των δημοσίων επενδύσεων από τις υποδομές για αυτοκίνητα και αεροπλάνα προς τα συστήματα δημοσίων συγκοινωνιών. Προώθηση πολεοδομικών σχεδιασμών που να είναι συμβατοί με τις δημόσιες συγκοινωνίες.

7. Μεταφορά ιδιωτικών και δημοσίων πόρων από τον παγκόσμιο Βορρά προς τον παγκόσμιο Νότο, για τη δημιουργία δωρεάν, προσβάσιμων και κατάλληλων δημόσιων συγκοινωνιών και πεζοδρομικής και ποδηλατικής υποδομής.


Εργαστήριο 5:

Συνδικαλιστική δουλειά και Κλιματική Δικαιοσύνη

1. Κοινωνική ιδιοποίηση των μεγάλων μονάδων παραγωγής ενέργειας καθώς και των ομίλων εξόρυξης πρώτων υλών: για τη δημιουργία δημοκρατικά εκλεγμένων σωμάτων μέσα από τα οποία οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας θα είναι υπεύθυνοι για να οργανώσουν την αποδιάρθρωση και τη μετατροπή των σημερινών δομών.

2. Εγγύηση της απασχόλησης: η βιομηχανική μετατροπή δεν πρέπει να διώξει τους εργαζόμενους από τη δουλειά. Το δικαίωμα για ελεύθερο επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό και νέα κατάρτιση, καθώς και το δικαίωμα για διαμοιραζόμενη δουλειά, πρέπει να είναι εγγυημένα.

3. Αναστολή (moratorium) στις εξορύξεις υπόγειων πετρελαίων, αερίων, άνθρακα: οι εξορύξεις από τις σημερινές ορυκτές πηγές ενέργειας πρέπει να μειωθούν δραστικά και να απαγορευτεί πλήρως η ανάπτυξη νέων πηγών.

4. Δημιουργία δημοτικών και δημοκρατικά εκλεγμένων συνεταιρισμών, με εντολή τοπικής ηλεκτροδότησης και υδατοδότησης, με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη δημόσια τροφοδοσία του νερού. Σε πολλές πόλεις, σημερινές βιομηχανικές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τέτοιους συνεταιρισμούς, να εκδημοκρατιστούν και να αναπτυχθούν.


Εργαστήριο 6:

Φεμινισμός

1. Να σταματήσει η εκμετάλλευση των γυναικών, ιδιαίτερα στον παγκόσμιο Νότο, αλλά και γενικότερα
 • Αναγνώριση των διπλωμάτων από το εξωτερικό, για να αποφεύγεται οι μετανάστες, ιδιαίτερα οι γυναίκες, να εξαναγκάζονται σε υποπληρωνόμενη εργασία.
 • Δωρεάν και καθολική πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες: Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να “απο-φυλοποιηθούν” και να τεθούν κάτω από τον έλεγχο των εργαζομένων και των χρηστών τους.
 • Κοινωνικοποίηση της εργασίας της φροντίδας: Λιγότερος χρόνος εργασίας στην τυπική εργασία, για να μπορεί να αφιερώνεται χρόνος και στην εργασία της φροντίδας, καθώς και στην οργάνωση της κοινότητας. (Αντί να διαθέτουμε περισσότερα αντικείμενα, θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να κάνουμε πράγματα, σε ατομικό, οικογενειακό και κοινοτικό επίπεδο. Πρέπει να μοιραζόμαστε την αναγκαία “κοινωνική” εργασία, όπως την εργασία φροντίδας. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει και σε ανθρώπους να αποφεύγουν τη μετανάστευση για χαμηλοπληρωμένες δουλειές).
 • Ίση πληρωμή και ανατίμηση της εργασίας φροντίδας
 • Τέλος στην έμφυλη βία και οικοδόμηση δομών και πόρων για τα θύματά της
2. Κλιματική δικαιοσύνη: μεταβίβαση πόρων και τεχνικής γνώσης από όσους ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή προς όσους πλήττονται περισσότερο από αυτήν: γυναίκες, έγχρωμοι και ιθαγενείς λαοί
 • Γενικά, όταν υιοθετούνται μέτρα κατά της κλιματικής κρίσης, εμείς πρέπει να εκτιμούμε τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν στις γυναίκες και τους ιθαγενείς λαούς (ιδιαίτερα στον Παγκόσμιο Νότο), για να περιοριστούν και να αποφευχθούν.

Εργαστήριο 7:

Διεθνισμός και σχέσεις Νότου-Βορρά

1. Αναστολή του δημόσιου χρέους, με συνδυασμό της δημιουργίας ενός λαϊκού, δημοκρατικού και συλλογικού ελέγχου των χρεών, για να καθοριστεί το τί είναι θεμιτό και τί να μην αποπληρωθεί.

2. Αναγνώριση του χρέους που συνδέεται με τη δουλειά των γυναικών, τόσο ως συμβολική αλλά και ως υλική επανεκτίμηση.

3. Αναγνώριση του οικολογικού χρέους των βιομηχανικών χωρών του Βορρά για την πραγματική κλιματική δικαιοσύνη.

4. Τέλος στις συμφωνίες του Δουβλίνου και άνοιγμα των συνόρων για οποιονδήποτε αισθάνεται ότι απειλείται στη χώρα όπου διαμένει.

5. Ο αγώνας κατά του ιμπεριαλισμού πρέπει να διεξάγεται παντού. Στο Βορρά, μέσα από ενεργητικές καμπάνιες κατά της φοροαποφυγής των πολυεθνικών και κατά των φορολογικών πολιτικών που ενθαρρύνουν τη ληστρική καπιταλιστική συσσώρευση σε βάρος των ανθρώπινων και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Στο Νότο, μέσα από καμπάνιες κατά των δραστηριοτήτων αυτών των επιχειρήσεων και για τη δημοκρατική επανιδιοποίηση των πόρων από τους τοπικούς πληθυσμούς.


Εργαστήριο 8:

Κορονοϊός και ρατσισμός

 • Σε μια προοπτική (οικο-)σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας μας, είναι θεμελιωδώς σημαντικό να συνυπολογίσουμε πλευρές του διαρθρωτικού ρατσισμού που βλέπουμε σήμερα, το πώς ήταν ιστορικά και πώς αναπτύχθηκε. Εάν θέλετε να αποδομήσετε το καπιταλιστικό σύστημα, πρέπει να δείτε και τον τρόπο με τον οποίο αυτό οικοδομήθηκε παγκοσμίως, πάνω στη βάση της δουλείας και της αποικιοκρατίας. Έτσι, υποστηρίζουμε πως ένα κίνημα κλιματικής δικαιοσύνης που δεν θα συνυπολόγιζε το πώς η δουλεία και η αποικιοκρατία συγκρότησαν το σύστημα αυτό δεν θα ήταν και σε θέση να ωθήσει προς τον κοινωνικό μετασχηματισμό που τόσο απελπισμένα χρειαζόμαστε.
 • Από αυτή την άποψη, είναι καθήκον όλων των οικοσοσιαλιστών να οικοδομήσουν επίσης αλληλεγγύη με τα αντιρατσιστικά κινήματα και να υποστηρίξουν επίσης αιτήματα όπως άρση της χρηματοδότησης της αστυνομίας ή καθολική πρόσβαση στην περίθαλψη. Πρέπει να τελειώνουμε με το σημερινό σύστημα που αποδίδει διαφορετική και πολύ πιο επισφαλή δουλειά στους έγχρωμους, δεν τους δίνει πρόσβαση σε ικανοποιητική στέγη και δεν τους προσφέρει τίποτε άλλο παρά κρατική βία και αστυνομική καταστολή, όταν σηκώνονται και αγωνίζονται.
 • Οι οικοσοσιαλιστές πρέπει να αποδεχτούν την παράκαμψη του να υποστηρίξουν αγώνες που δεν έχουν πάντα προφανή και άμεση σύνδεση με την οικολογία. Ταυτόχρονα, μπορούμε όλοι να εμπνευστούμε από τους αγώνες των ιθαγενών κατά του αγωγού στη Ντακότα (Dakota-Pipeline) ή από τις μαζικές εξεγέρσεις που διεξάγονται τώρα στις ΗΠΑ.


Μετάφραση: Περιοδικό « 4 »

Το ίδιο κείμενο μπορεί να βρεθεί:

– στα αγγλικά: Final Statement of the 2020 ECOSOCIALIST CONFERENCE FOR CLIMATE JUSTICE

– στα γερμανικά: ÖKOLOGIE: ABSCHLUSSERKLÄRUNG DER ÖKOSOZIALISTISCHEN KONFERENZ FÜR KLIMAGERECHTIGKEIT


https://tpt4.org/?p=4846

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s