Καταστατικό 4ης Διεθνούς

Καταστατικό της 4ης Διεθνούς, όπως διαμορφώθηκε στο 15ο Παγκόσμιο Συνέδριο του 2003: Προοίμιο Κεφάλαιο Ι: τα τμήματα Κεφάλαιο ΙΙ: τα … Συνεχίστε να διαβάζετε Καταστατικό 4ης Διεθνούς.