Συνδιάσκεψη 2017

  1. Αντιπαραθετικό Πολιτικό Κείμενο για τη Συνδιάσκεψη της ΟΚΔΕ-Σπάρτακος 2017